Solnedgång över Hisingen Välkomen
hem
till

Gunnar Ekolin

Lysande balkongfågel

Solens upp och nedgång

Sun rise and set for Jakarta 2015-11-26. Sun rise and set for Höganäs 2015-11-26. Sun rise and set for Göteborg 2015-11-26. Sun rise and set for Kiruna 2015-11-26. Sun rise and set for Longyerbyen 2015-11-26.

Klockslagen i figurerna ovan är svensk tid, dvs inte lokal tid på platsen som figuren avser.

Gör egna beräkningar.

Lilleman ur Herman Hedning

Några saker att fördjupa sig i

Gammelman från Herman Hednings

Valid HTML 4.01! Valid CSS!