Albumbild Välkomen
hem
till

Gunnar Ekolin

Albumbild

Solens upp och nedgång

Sun rise and set for Jakarta 2014-07-24. Sun rise and set for Höganäs 2014-07-24. Sun rise and set for Göteborg 2014-07-24. Sun rise and set for Kiruna 2014-07-24. Sun rise and set for Longyerbyen 2014-07-24.

Klockslagen i figurerna ovan är svensk tid, dvs inte lokal tid på platsen som figuren avser.

Gör egna beräkningar.

Lilleman ur Herman Hedning

Några saker att fördjupa sig i

Gammelman från Herman Hednings

Valid HTML 4.01! Valid CSS!