Beräkning av solens upp och nedgång

Tips

  1. Koordinater (longitud och latitud) för en viss plats kan man hitta med hjälp av GNS (GEOnet Names Server).
  2. Nordliga latituder anges med positiva gradtal, sydliga med negativa. Östliga longituder anges med positivt gradtal, västliga med negativt.
  3. Klockslagen i digramet är lokal tid hos den som gör beräkningen, dvs inte lokal tid på den plats som beräkningen gäller.
  4. Genom att klicka här får du tillgång till en avancerad variant av programmet som kan visa flera bilder samtidigt, spara dem, skriva ut dem med mera. Denna avancerade version kräver att du har Java Web Start installerat på din dator, om inte klicka här för att hämta och installera det.

Noggranhet

Felet i beräkningen av solens upp/nedgång är som värst 5 minuter (vid vår- höst-dagjämningarna).

Astronomiska kalendrar

Astronomiska kalendrar för ett 50-tal orter finns att hämta här.